سرتیتر خبر

Latest News

تشخیص ، علائم و درمان اسهال

اسهال توصیف حرکات روده است که (مدفوع) شل و آبکی است. این بسیار معمول است و معمولا جدی نمی باشد.…

آنچه باید در مورد کشیدگی عضله بدانید

بیشتر اوقات فشار بی مورد زیادی در فعالیت روزانه از بلند کردن ناگهانی وزن سنگین در ورزش گرفته یا حتی…

ترشح پستان

ترشحات سینه در بسیاری از زنان که باردار یا شیرده نیستند نیز وجود دارد و حضور ترشحات پستان همیشه نشان…

Popular News

بیماری مزمن کلیه در هر سال روی میلیونها نفر از…
خانم 54 ساله ای به طور اتفاقی در آزمایش روتین…
اسهال توصیف حرکات روده است که (مدفوع) شل و آبکی…
بیشتر اوقات فشار بی مورد زیادی در فعالیت روزانه از…